[ ด.ญ วรนารี พรมจันทร์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วรนารี พรมจันทร์
ชื่อเล่น : 
เเอนฟา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/11/2546
อายุ : 
11
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
farandfiw@gmail.com  
ที่อยู่ : 
โนนหัวนา
อำเภอ : 
โนนไท
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
0838533621
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา