ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย เพียกขุนทด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :181 ม.3 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Telephone :0818770211
Email :chp181@gmail.com