ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิช ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่อยู่ :
Telephone :0803792815
Email :hs3lbl@gmail.com