ชื่อ - นามสกุล :นายเดชา มีสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่อยู่ :
Telephone :0879661532
Email :