ชื่อ - นามสกุล :นางพรพิมล มีสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่อยู่ :
Telephone :083966092
Email :